Handjehelpen

  Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die zonder onze steun niet of slechts ten dele mee kunnen doen. Wij koppelen hen aan mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid om willen zetten in daden. Met als resultaat dat hulpvragers en hulpverleners elkaar versterken en zinvol aan de samenleving deelnemen.

  Onze oorsprong

  Handjehelpen is opgericht in 1979 door een aantal ouders van een kind met een beperking. Dit initiatief is uitgegroeid tot een professionele organisatie met meer dan 30 medewerkers. In 2018 boden bijna 1300 vrijwilligers en 350 stagiairs van Handjehelpen 131.000 uur hulp aan mensen die het nodig hadden. In totaal hebben wij het afgelopen jaar 2035 koppelingen gemaakt.

  Wij zetten al meer dan 15 jaar stagiairs in ter ondersteuning van hulpvragers. Duizenden HBO’ers en MBO’ers hebben via ons kennis gemaakt met de informele zorg van binnenuit. Een uiterst waardevolle ervaring voor de zorg- en welzijnsprofessionals van de toekomst. Immers, een goed samenspel tussen formele en informele zorg is belangrijker dan ooit. Met ons stagebureau willen wij ons onderscheiden als leerbedrijf. 

  Wat we doen

  Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiair. Wij bieden hulp aan kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. Wij zijn er ook voor (overbelaste) mantelzorgers.

  Handjehelpen biedt ondersteuning in de thuissituatie. In de meeste gevallen koppelen wij één hulpvrager aan één vrijwilliger of stagiair. Elke koppeling is maatwerk, waarbij wij de wensen en behoeften van de hulpvrager centraal stellen. Onze werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid, betrokkenheid, zorgvuldigheid en enthousiasme.

  Onze werkwijze

  Handjehelpen is actief in 18 gemeenten, waarvan 17 gemeenten in de provincie Utrecht. Onze regiocoördinatoren zijn elk verantwoordelijk voor een of meer gemeenten/wijken. Zij kennen de lokale situatie, ze beschikken over ruime expertise en ze hebben de juiste contacten.

  Bij al hun werk vormen de belangen van onze hulpvragers het uitgangspunt. Waar mogelijk en/of wenselijk zoeken onze regiocoördinatoren samenwerking met andere partijen.

  Elke koppeling is maatwerk. Onze regiocoördinatoren kennen zowel de hulpvrager als de vrijwilliger of stagiair persoonlijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste koppeling en ondersteunen de hulpvrager en hulpverlener waar nodig.

  Al 40 jaar een organisatie van betekenis

  In 2019 vierden wij vol trots ons 40-jarig jubileum. De rol die vrijwilligerswerk speelt in onze samenleving is in al die jaren alleen maar toegenomen.

  Gemeenten hebben de opdracht zorg en ondersteuning op maat aan te bieden, zo dicht mogelijk bij de mensen. Van belang is dat de kosten van de formele zorg beheersbaar blijven. Terwijl de gemiddelde leeftijd steeds verder stijgt, blijven mensen zo lang mogelijk thuis wonen. De overheid verwacht van burgers dat ze steeds meer zelf doen en eventuele ondersteuning vinden binnen hun eigen netwerk.

  Voor Handjehelpen is het bieden van passende ondersteuning in de thuissituatie niets nieuws. Als expert op het gebied van informele zorg zijn wij voor gemeenten een partner in de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Wij zijn een organisatie die van betekenis kan zijn in de respijtzorg om (overbelaste) mantelzorgers bij te staan. Maar ook een gesprekspartner voor gemeenten om preventie, samenwerking en een vroegtijdige mix van informele en formele ondersteuning nog nadrukkelijker op de kaart te zetten.

  De financiƫn

  Handjehelpen wordt gefinancierd door de gemeenten waarin zij actief is. Daarnaast krijgen wij regelmatig ondersteuning vanuit fondsen en het bedrijfsleven. Alle hulpvragers betalen zelf ook een kleine, vrijwillige eigen bijdrage. In het jubileumjaar 2019 is Handjehelpen een donateurscampagne gestart.

  Financieel jaarverslag 2018