ANBI

    Handjehelpen is aangemerkt als een goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI). Giften aan Handjehelpen zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

    ANBI gegevens Handjehelpen
    Naam: Stichting Handjehelpen
    Fiscaal nummer: 4981339
    Banknummer: NL67INGB0004069419