ANBI

Handjehelpen is aangemerkt als een goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI). Giften aan Handjehelpen zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

ANBI gegevens Handjehelpen
Naam: Stichting Handjehelpen
Fiscaal nummer: 4981339
Banknummer: NL67INGB0004069419