https://www.handjehelpen.nl/over-ons/organisatie/_423____NL

Handjehelpen: gewoon doen!

Onze visie

Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Dat doen wij door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpvragers, vrijwilligers en stagiairs zo elkaar kunnen versterken en extra kansen kunnen bieden om zinvol te participeren in de samenleving.

Wat we (gewoon) doen

Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiaire. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager.

Talloze kinderen en volwassenen 

  • met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking,
  • een chronische ziekte of psychische stoornis, of
  • met gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt -
  • en hun mantelzorgers

worden inmiddels op deze manier praktisch ondersteund.

Iedereen is welkom om zich aan te melden met een hulpvraag of als vrijwilliger. Een telefoontje is genoeg om een intakegesprek te krijgen, een indicatiestelling is niet nodig. Handjehelpen is laagdrempelig. 'Gewoon doen' is ons motto.

Onze oorsprong

Handjehelpen is opgericht in 1979 door een aantal ouders van een kind met een beperking. Dit initiatief is uitgegroeid tot een professionele organisatie met 28 medewerkers. In 2016 werd door bijna 1600 vrijwilligers en stagiairs 140.000 uur hulp geboden. Handjehelpen is actief in bijna de hele provincie Utrecht en de gemeente Weesp.

De organisatie

De organisatie is klein en de lijnen zijn kort. De regiocoördinator is de belangrijkste contactpersoon voor hulpvragers en vrijwilligers en de spil in de organisatie. Zij koppelen in de eigen regio een hulpvrager aan een vrijwilliger of een stagiaire. De coördinator intensieve begeleiding begeleidt alle tweede en derdejaars stagiairs.

De financiën

Handjehelpen wordt gefinancierd door de gemeenten waarin zij actief is. Daarnaast krijgen wij regelmatig ondersteuning vanuit fondsen en het bedrijfsleven. Alle hulpvragers betalen zelf ook een kleine bijdrage.

Sitemap | Privacy Statement | Disclaimer | Website door CM Specialist