https://www.handjehelpen.nl/over-ons/projecten/_428____NL

Projecten

Handjehelpen heeft verschillende projecten opgezet samen met gemeentes of samen met andere zorginstellingen. Uitgangspunt is het verbeteren van het welzijn van de hulpvrager door een goede samenwerking tussen de formele en de informele zorg te bewerkstelligen. De informele zorg is daarbij altijd aanvullend aan de formele zorg.

SAMENWERKING MET DE FORMELE ZORG

DEELNAME IN SOCIALE WIJK- EN/OF JEUGDTEAMS

In de wijkteams werken verschillende disciplines samen om een cliënt de beste zorg op maat te bieden. De regiocoördinator van Handjehelpen draagt in het team de kennis over hoe de informele zorg kan aansluiten bij de formele zorg. En er wordt praktisch meegedacht over hoe vrijwilligers aanvullend op de zorgverlening kunnen worden ingezet.

In gemeentes waar Handjehelpen deelneemt aan de wijkteams (Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein, Utrecht en Bunnik) worden tot nu toe zeer positieve resultaten gemeld over deze samenwerking. Handjehelpen zou graag in meer gemeentes deel willen nemen aan de sociale wijk- en/of jeugdteams.

 

PILOTS MET FORMELE ZORGVERLENERS

Handjehelpen heeft de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt met de formele zorgverleners. Dit heeft...
...meer tijd en aandacht voor de hulpvrager opgeleverd.
...
de totale zorgkosten verlaagd.
...
ervoor gezorgd dat de formele zorgverlener zich meer kan richten op de eigen expertise.

Voorbeelden van geslaagde samenwerkingspilots zijn de pilots met Abrona, Vitras/CMD, Careyn en MEE. Handjehelpen wil graag meer pilots starten waarin de formele en informele hulp, min of meer gelijktijdig in een gezin starten.


GEZINSONDERSTEUNING VIA HET CJG
Gezinnen met jonge kinderen met een lichte beperking, hebben niet altijd de ‘zwaardere’ opvoedingsondersteuning nodig. Een vrijwilliger of stagiaire van Handjehelpen kan bereiken dat formele hulp niet of korter nodig is.

 

ONDERSTEUNING VOOR HULPVRAGERS MET AMBULANTE BEGELEIDING

Mensen met psychische of psychiatrische problemen moeten staads langer zelfstandig blijven wonen. Dat kan met behulp van ambulante begeleiding. Maar ook op ambulante begeleiding wordt inmiddels bezuinigd. Daardoor is er vaak geen tijd om begeleiding te geven bij participatieactiviteiten of vrijetijdsbesteding. De vrijwilligers en stagiaires van Handjehelpen kunnen voor deze intensieve doelgroep worden ingezet. Zij worden hiervoor intensief begeleid door Handjehelpen.

 

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN 'SOCIALE  BEPERKING' 

Bij Maatschappelijk Werk komen relatief veel volwassenen terecht die moeite hebben om hun leven op de rails te houden. In een aantal gemeenten werkt Handjehelpen nauw samen met Maatschappelijk Werk om de formele hulp voor deze groep zo beperkt mogelijk te houden en informele zorg in te zetten. Het doel is vaak om de hulpvrager in z’n eigen netwerk te versterken. Een gunstig neveneffect is dat verschillende van deze hulpvragers vervolgens kunnen worden ingezet als vrijwilliger. Dit biedt hun een zinvolle dagbesteding en versterkt meteen hun netwerk.

SPECIFIEKE MAATJES

 

Er zijn ook veel projecten op- of voortgezet om verschillendse doelgroepen van Handjehelpen te ondersteunen:

MANTELZORGMAATJES ( alleen gemeente Utrecht)

Mantelzorgers van mensen met dementie willen het liefst een vertrouwd iemand die hen ondersteunt met een luisterend oor, praktische hulp of gezelligheid. Dat is wat mantelzorgers zelf vaak aangeven. Met hulp van een mantelzorgmaatje is de zware zorg voor een familielid met dementie langer vol te houden. Daarom zijn Handjehelpen en U Centraal per 1 maart gestart met het project MantelzorgMaatje en zoeken hiervoor vrijwilligers die zich voor minimaal een jaar aan de mantelzorger willen verbinden. Belangstellenden kunnen zich melden bij Andrea Lehr, 030 236 17 42, a.lehr@u-centraal.nl MantelzorgMaatjes krijgen van U Centraal en Handjehelpen scholing en begeleiding.

 

NETWERKMAATJES (alle gemeenten)
 

Handjehelpen zet in het kader van het project 'netwerkmaatjes' vrijwilligers in om kwetsbare mensen te helpen een sociaal netwerk op te bouwen of uit te breiden. De vrijwilliger helpt de hulpvrager het sociale netwerk in kaart te brengen, wensen te formuleren en deze uit te voeren met mensen uit hun eigen netwerk, zodat zij later weer zelfstandig kan functioneren. Het project wordt gesubsidieerd door; VSBfonds, Oranjefonds; STAG; Stichting Dioraphte; Stichting Zorg en Zekerheid en vijf gemeentes (Stichtse Vecht, Houten, Utrechtse Heuvelrug,  Woerden en Nieuwegein).

 

MAATJES VOOR MENSEN MET NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH)

(alle gemeenten)

Als gevolg van hersenletsel vergt deze groep hulpvragers veel zorg. Dit wordt voor vrijwillige inzet vaak als te moeilijk bestempeld. Dankzij intensieve begeleiding en training kan Handjehelpen vrijwilligers leveren, die goed op hun taak zijn voorbereid. Hierdoor durven de mantelzorgers hun partner met een gerust hart aan de vrijwilliger over te laten. Dit biedt de mantelzorger vaak net dat steuntje in de rug om hun te taak te kunnen blijven uitvoeren!

 

PSYCHIATRIEMAATJES (alle gemeenten)

Handjehelpen heeft psychiatriemaatjes voor kinderen en volwassenen met een psychiatrische beperking én hun mantelzorgers. De hulp is in de vorm van een speelmaatje of een gast/logeergezin voor een kind dat 'meezorgt' of zelf een beperking heeft. Of in de vorm van een maatje, netwerkmaatje of mantelzorgmaatje voor een volwassen hulpvrager met een psychiatrische beperking of zijn/haar mantelzorger. De psychiatriemaatjes hebben een training van twee dagdelen bij Handjehelpen gehad om goed voorbereid te zijn op hun werk. Het projet wordt gesubsidieerd door het Oranjefonds en STAG

 

LOGEEROPVANG 

 

Handjehelpen kan voor gezinnen met een kind of een jong volwassene met een beperking een logeergezin op maat zoeken. Begeleiding en scholing van de gezinnen wordt geheel door Handjehelpen verzorgd. Dit biedt mantelzorgers respijt.

 

OPGROEIEN IN ARMOEDE  (gemeente Utrecht)

Handjehelpen zet vrijwilligers in voor gezinnen met een kind in de bassischoolleeftijd met een beperking en taalachterstand. Zij doet dit in samenwerking met ‘Taal doet meer’ in het kader van het project: ‘Opgroeien met beperkingen’. Door ondersteuning te bieden aan het hele gezin, hopen zij de kansen in de maatschappij te vergroten voor het hele gezin. Taal doet meer richt zich op het ondersteunen van het hele gezin met de taal. Handjehelpen zet een vrijwilliger in om het kind extra aandacht te geven en mede hierdoor de ouders even te ontlasten. Op deze manier kunnen zij bijvoorbeeld de andere kinderen in het gezin iets meer aandacht geven. Het project wordt gefinancierd door het Kansfonds en loopt tot 1 januari 2018.

Sitemap | Privacy Statement | Disclaimer | Website door CM Specialist