Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
https://www.handjehelpen.nl/over-ons/projecten/_428____NL

Projecten

Handjehelpen heeft verschillende projecten opgezet samen met gemeentes of samen met andere zorginstellingen. Uitgangspunt is het verbeteren van het welzijn van de hulpvrager door een goede samenwerking tussen de formele en de informele zorg te bewerkstelligen. De informele zorg is daarbij altijd aanvullend aan de formele zorg.

SAMENWERKING MET DE FORMELE ZORG

DEELNAME IN SOCIALE WIJK- EN/OF JEUGDTEAMS

In de wijkteams werken verschillende disciplines samen om een cliënt de beste zorg op maat te bieden. De regiocoördinator van Handjehelpen draagt in het team de kennis over hoe de informele zorg kan aansluiten bij de formele zorg. En er wordt praktisch meegedacht over hoe vrijwilligers aanvullend op de zorgverlening kunnen worden ingezet.

In gemeentes waar Handjehelpen deelneemt aan de wijkteams (Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein, Utrecht en Bunnik) worden tot nu toe zeer positieve resultaten gemeld over deze samenwerking. Handjehelpen zou graag in meer gemeentes deel willen nemen aan de sociale wijk- en/of jeugdteams.

PILOTS MET FORMELE ZORGVERLENERS

Bekijk ons TV-item over samenwerking Handjehelpen en Abrona

Tv item SBS6 samen sterker, Handjehelpen en Abrona samenwerking informele zorg en formele zorg

Innovatieve samenwerking informele- en formele zorg wérkt!  

Handjehelpen heeft de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt met de formele zorgverleners. Dit heeft...

...meer tijd en aandacht voor de hulpvrager opgeleverd.
...
de totale zorgkosten verlaagd.
...
ervoor gezorgd dat de formele zorgverlener zich meer kan richten op de eigen expertise.

Voorbeelden van geslaagde samenwerkingspilots zijn de pilots met Abrona, Vitras/CMD, Careyn en MEE. Handjehelpen wil graag meer pilots starten waarin de formele en informele hulp, min of meer gelijktijdig in een gezin starten.

GEZINSONDERSTEUNING VIA HET CJG
Gezinnen met jonge kinderen met een lichte beperking, hebben niet altijd de ‘zwaardere’ opvoedingsondersteuning nodig. Een vrijwilliger of stagiaire van Handjehelpen kan bereiken dat formele hulp niet of korter nodig is.

ONDERSTEUNING VOOR HULPVRAGERS MET AMBULANTE BEGELEIDING

Mensen met psychische of psychiatrische problemen moeten staads langer zelfstandig blijven wonen. Dat kan met behulp van ambulante begeleiding. Maar ook op ambulante begeleiding wordt inmiddels bezuinigd. Daardoor is er vaak geen tijd om begeleiding te geven bij participatieactiviteiten of vrijetijdsbesteding. De vrijwilligers en stagiaires van Handjehelpen kunnen voor deze intensieve doelgroep worden ingezet. Zij worden hiervoor intensief begeleid door Handjehelpen.

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN 'SOCIALE  BEPERKING' 

Bij Maatschappelijk Werk komen relatief veel volwassenen terecht die moeite hebben om hun leven op de rails te houden. In een aantal gemeenten werkt Handjehelpen nauw samen met Maatschappelijk Werk om de formele hulp voor deze groep zo beperkt mogelijk te houden en informele zorg in te zetten. Het doel is vaak om de hulpvrager in z’n eigen netwerk te versterken. Een gunstig neveneffect is dat verschillende van deze hulpvragers vervolgens kunnen worden ingezet als vrijwilliger. Dit biedt hun een zinvolle dagbesteding en versterkt meteen hun netwerk.

SPECIFIEKE MAATJES

Er zijn ook veel projecten op- of voortgezet om verschillendse doelgroepen van Handjehelpen te ondersteunen:

GASTGEZINNEN EN LOGEEROPVANG 

Handjehelpen kan voor gezinnen met een kind of een jong volwassene met een beperking een logeergezin op maat zoeken. Begeleiding en scholing van de gezinnen wordt geheel door Handjehelpen verzorgd. Dit biedt mantelzorgers respijt.

ERVARINGSMAATJES VOOR JONGE MANTELZORGERS 

Ervaringsmaatjes is een maatjesproject waarin jonge stagiairs die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin, ondersteuning bieden aan jonge mantelzorgers. Vaak gaat veel aandacht en zorg uit naar het zieke of beperkte gezinslid, dat kan wel eens lastig zijn. Een Ervaringsmaatje weet als geen ander hoe dat is en is er speciaal voor het kind zónder beperking. Een Ervaringsmaatje biedt een luisterend oor, ondersteunt en onderneemt activiteiten. Handjehelpen werkt samen met het Steunpunt Mantelzorg en de organisatie SIZ Twente. Luister naar een radio-interview met Radio Slotstad uit Zeist over Ervaringsmaatjes.

PSYCHIATRIEMAATJES (alle gemeenten)

Handjehelpen heeft psychiatriemaatjes voor kinderen en volwassenen met een psychiatrische beperking én hun mantelzorgers. De hulp is in de vorm van een speelmaatje of een gast/logeergezin voor een kind dat 'meezorgt' of zelf een beperking heeft. Of in de vorm van een maatje, netwerkmaatje of mantelzorgmaatje voor een volwassen hulpvrager met een psychiatrische beperking of zijn/haar mantelzorger. De psychiatriemaatjes hebben een training van twee dagdelen bij Handjehelpen gehad om goed voorbereid te zijn op hun werk. Het project wordt gesubsidieerd door het Oranjefonds en STAG.

BELMAATJE ( alle gemeenten)

Eenzaamheid is hardnekkig en kan ons allemaal overkomen. Handjehelpen en de landelijke luisterlijn Sensoor hebben  hun krachten gebundeld in het werkgebied van Handjehelpen met een nieuwe dienstverlening: het Belmaatje. Een belmaatje is bedoeld voor hulpvragers van Handjehelpen die weinig tot geen aanspraak hebben en zich geholpen voelen met een telefonisch praatje, één tot meerdere keren per week. Een belmaatje biedt een luisterend oor en kan op afstand helpen met lastige vraagstukken. Het project wordt gesubsidieerd door; Kf Heinfonds, RCOAK, Sluyterman van Loo en het Oranjefonds.

MANTELZORGMAATJES ( alleen gemeente Utrecht)

Mantelzorgers van mensen met dementie willen het liefst een vertrouwd iemand die hen ondersteunt met een luisterend oor, praktische hulp of gezelligheid. Dat is wat mantelzorgers zelf vaak aangeven. Met hulp van een mantelzorgmaatje is de zware zorg voor een familielid met dementie langer vol te houden. Daarom zijn Handjehelpen en U Centraal gestart met het project MantelzorgMaatje en zoeken hiervoor vrijwilligers die zich voor minimaal een jaar aan de mantelzorger willen verbinden. Belangstellenden kunnen zich melden bij Andrea Lehr, 030 236 17 42, a.lehr@u-centraal.nl MantelzorgMaatjes krijgen van U Centraal en Handjehelpen scholing en begeleiding.

NETWERKMAATJES (alle gemeenten)

Handjehelpen zet in het kader van het project 'netwerkmaatjes' vrijwilligers in om kwetsbare mensen te helpen een sociaal netwerk op te bouwen of uit te breiden. De vrijwilliger helpt de hulpvrager het sociale netwerk in kaart te brengen, wensen te formuleren en deze uit te voeren met mensen uit hun eigen netwerk, zodat zij later weer zelfstandig kan functioneren. Het project wordt gesubsidieerd door; VSBfonds, Oranjefonds; STAG; Stichting Dioraphte; Stichting Zorg en Zekerheid en vijf gemeentes (Stichtse Vecht, Houten, Utrechtse Heuvelrug,  Woerden en Nieuwegein).

MAATJES VOOR MENSEN MET NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH)

(alle gemeenten)

Als gevolg van hersenletsel vergt deze groep hulpvragers veel zorg. Dit wordt voor vrijwillige inzet vaak als te moeilijk bestempeld. Dankzij intensieve begeleiding en training kan Handjehelpen vrijwilligers leveren, die goed op hun taak zijn voorbereid. Hierdoor durven de mantelzorgers hun partner met een gerust hart aan de vrijwilliger over te laten. Dit biedt de mantelzorger vaak net dat steuntje in de rug om hun te taak te kunnen blijven uitvoeren!

 

 

 

 

Sitemap | Privacyreglement | Disclaimer | Website door CM Specialist