https://www.handjehelpen.nl/privacy-statement/__ft_38__NL

Privacy Statement

Handjehelpen is de werknaam van de Stichting Thuishulpcentrale. De Stichting Thuishulpcentrale vindt het zeer belangrijk om de door u verstrekte vertrouwelijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. De Stichting Thuishulpcentrale conformeert zich daarom van harte aan de Wet Persoonsregistratie.

De Stichting Thuishulpcentrale zal de eventueel door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij u hiervoor nadrukkelijk mondeling en/of schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Ten behoeve van de interne communicatie worden zogenoemde bezoekers-statistieken bijgehouden, die aangeven hoeveel mensen de website bekijken. Met behulp van deze informatie kan onder meer de kwaliteit hiervan worden verbeterd. De verkregen informatie valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. Oftewel: de identiteit van de bezoeker blijft hiermee dus onbekend.

Sitemap | Privacy Statement | Disclaimer | Website door CM Specialist