Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
https://www.handjehelpen.nl/vrijwilligerswerk/informatie/7-spelregels/_517____NL

7 spelregels

Handjehelpen heeft zeven spelregels opgesteld. Iedere vrijwilliger of stagiair moet zich hier aan houden. 

               

       1. je houdt je aan afspraken

 2. je hebt geheimhoudingsplicht over wat je in je werk tegenkomt        
    (ook via social media)  

3. je geeft geen ongevraagde adviezen

4. je hebt respect voor de hulpvrager en diens leefsituatie

5. je neemt contact op met Handjehelpen als er veranderingen zijn in de hulpvraag of
    bij calamiteiten

6. je onderschrijft de *Presentiebenadering als basishouding

7. bij signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling of (bij beleving van) (seksueel)
    grensoverschrijdend gedrag neem je direct contact op met je regiocoördinator

 

*Handjehelpen onderschrijft de Presentiebenadering ( zie de links) (grondlegger Andries Baart) als basishouding van waaruit de medewerkers, vrijwilligers en  van Handjehelpen werken. Karakteristiek voor de Presentiebenadering is: er zijn voor de ander. Alles draait om de goede en nabije relatie (veel meer dan het oplossen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de ander, het erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om verhalen, om een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, om de wil de ander tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te schrijven.

Dit alles in een manier van werken die ruimte geeft aan wat zich niet laat maken of afdwingen. Voorop staat het aangaan van een zorgzame betrekking die ook geslaagd is als er uiteindelijk geen enkel probleem van betekenis door opgelost blijkt te worden. Gesteld kan worden dat menselijke waardigheid de centrale waarde van de Presentiebenadering is.  

Andries Baart

 

Sitemap | Privacyreglement | Disclaimer | Website door CM Specialist