Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
https://www.handjehelpen.nl/vrijwilligerswerk/informatie/vrijwilligerswerk/arbo/_553____NL

Arbo

Veilig en gezond aan de slag

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) bevat regels over veilig, gezond en prettig werken. Iedereen heeft recht op een werkomgeving waarbij de lichamelijke en geestelijke gezondheid zo goed mogelijk worden beschermd. Sinds 1999 valt alle arbeid onder deze wet, dus ook arbeid verricht door vrijwilligers.

Rechten van de vrijwilliger

Goede voorlichting

De regiocoördinator is verantwoordelijk voor een goede voorlichting aan de vrijwilliger over alle aspecten van het werk. Soms kan extra instructie of scholing nodig zijn. Dan zal de regiocoordinator dat regelen. Daarnaast is het belangrijk dat de vrijwilliger zelf bij de hulpvrager aanklopt voor informatie. Tijdens de inwerkperiode moet de hulpvrager of de mantelzorger de vrijwilliger uitgerbeid voorlichten over de handicap en wat de vrijwilliger wel of niet mag doen.

De Arbo-wet ‘eist’ extra bescherming voor jongeren (onder de 18 jaar) en zwangere vrouwen. Zij moeten extra begeleiding krijgen bij hun vrijwilligerswerk en het werk mag geestelijk en lichamelijk niet te zwaar zijn.

Belangrijk!

Vrijwillgers die bij een gehandicapte of chronisch zieke hulpvrager aan de slag gaan, kunnen te maken krijgen met verpleegkundige handelingen. Denk aan het toedienen van medicijnen, injecteren of beademen. De regel is dat vrijwilligers deze handelingen NIET mogen verrichten, tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt in protocollen.

Scholing

Regelmatig worden themabijeenkomsten georganiseerd. Vrijwilligers ontvangen regelmatig een overzicht van het scholingsaanbod. Daarnaast kunnen vrijwilligers specifieke cursussen volgen als het vrijwilligerswerk daarom vraagt. Dit beroordeelt de regiocoordinator.

Verzekeringen

Werk je bij Handjehelpen, dan ben je automatisch verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dit is aanvullend op de eigen verzekering of die van de hulpvrager.

Ongevallenregistratie

De Arbo-wet verplicht elke werkgever een ongevallenregistratie bij te houden. Gebeurt er bij de hulpvrager een ongeluk en ben je als gevolg daarvan ziek of arbeidsongeschikt geworden, dan moet je dat melden aan Handjehelpen.

Vertrouwenspersoon

De dagelijkse zorg voor een gehandicapte of chronisch zieke huisgenoot is zwaar. De vrijwilliger is een baken van rust en hulp en de hulpvrager vertrouwt hierop. Dat is goed, maar soms wordt het beroep op de vrijwilliger onevenredig zwaar en schiet de behoefte aan steun/ vriendschap te ver door. Dan kan er voor de vrijwilliger sprake zijn van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie zijn onacceptabel.

Bij Handjehelpen is Rona Mandersloot de vertrouwenspersoon die de vrijwilliger (volgens het Protocol Ongewenst Gedrag) kan bijstaan bij een klacht over ongewenst gedrag.

Tillen

Als je helpt bij een invalide hulpvrager, ontkom je vaak niet aan verplaatsen, bijvoorbeeld van stoel naar bed. Dat is zwaar werk en kan slecht voor je rug zijn. Uitgangspunt is:

  • voorkom tillen zoveel mogelijk
  • gebruik tilhulpmiddelen, de hulpvrager is verantwoordelijk voor uitleg en instructie hierover
  • volg een tilcursus
  • til niet meer dan 23 kilo als je alleen ben
Boodschappen doen

Zorg dat je niet mer zware tassen gaat sjouwen. Gebruik hulpmiddelen, bijvoorbeeld een boodschappen-karretje, een fiets met tassen of ga met de auto. Lukt het niet met hulpmiddelen, verdeel dan het boodschappen doen over 2 of 3 keer. Handjehelpen kan eventueel hiervoor andere vrijwilligers inzetten. Tot slot: verdeel het gewicht goed over de tassen en draag in elke hand een ongeveer even zware tas.

Hygiëne

Vuil en rommel in huis vergroot de kans op infecties. Maak dit bespreekbaar en schakel zo nodig de regiocoördinator in. Zorg zelf altijd voor goede persoonlijke hygiëne en werk hygiënisch. Dit is extra van belang als er huisdieren of kleine kinderen rondlopen.

Apparatuur

Als vrijwilliger bij Handjehelpen kom je bij mensen thuis en maak je gebruik van de apparaten die daar staan. De koffiezetter is vaak al snel gevonden en meestal heel onschadelijk, maar je kunt ook samen met de zoon des huizes aan het boren, timmeren en zagen slaan om bijvoorbeeld een mooi houten huis in elkaar te zetten. Dan is het wel zaak om te weten wat je doet. De hulpvrager is verplicht je voor te lichten. Werken met gammel of ondeugdelijk materiaal is uiteraard uit den boze.

Bedenk dat ook speelgoed gevaarlijk kan zijn. Kapot (elektrisch) speelgoed kan grote gevaren opleveren voor jou of het kind. Haal het weg en informeer de ouders.

Roken

Met ingang van 1 januari 2004 heeft iedereen recht op een rookvrije werkplek. Als de hulpvrager rookt, dan moet je daar afpraken over maken. Tijdens het intakegesprek kun je aangeven of je roken een bezwaar vindt. De regiocoördinator houdt hier rekening mee bij de  plaatsing.

Werktijden

Meestal zul je niet meer dan een paar uur per week bij de hulpvrager aan de slag zijn. Dan is er geen probleem. Soms is er echter vraag naar een langere inzet. Hou je dan aan de regel: niet langer dan 9 uur per etmaal.

Voor vakantiewerk geldt: niet langer dan 11 uur per etmaal. Stel je in overleg met de regiocoördinator vast dat je meer uren werkt, dan wordt een extra vrijwilliger ingezet.

NB. Voor een gastgezin geldt deze regel niet, omdat rusttijden in de oppasperiode zitten.

Calamiteiten/ vluchtroutes

Als je bij een hulpvrager komt, zal informeren naar telefoonnummers en vluchtroutes niet je eerste prioriteit hebben. Toch is het belangrijk te weten wat je moet doen in geval van nood, zeker wanneer de hulpvrager in een flat woont of lichamelijk erg kwetsbaar is. Maak samen met de hulpvrager een telefoonlijst en loop zo nodig samen het huis door.

Plichten van de vrijwilliger

Meld risico’s en gevaren

Als de vrijwilliger merkt dat  -om welke reden dan ook- de arbeidsomstandigheden in de knel komen, moet dat altijd gemeld worden bij de regiocoördinator. Zij bespreekt dit met de hulpvrager en met Handjehelpen, en kan dan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Vrijwilligers zijn verplicht melding te maken van gevaarlijke situaties. Denk aan:

  • een kapotte tillift;
  • ondeugdelijke apparatuur;
  • gevaarlijke dieren;
  • agressie en geweld;
  • seksuele intimidatie.

Komen deze situaties voor, dan kun je je werk niet doen. Geef dit aan bij de hulpvrager en stop zo nodig met je werk: jouw veiligheid en gezondheid gaan voor alles.

Uiteraard is het zaak risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je 'nee' moet zeggen als jouw hulpvrager een te risicovolle activiteit wil ondernemen. Mocht het toch gebeuren, meld dit dan altijd.

Houd ons op de hoogte 

Geef Handjehelpen altijd alle informatie over jezelf die van belang is om tot een goede en veilige koppeling te komen.

Sitemap | Privacyreglement | Disclaimer | Website door CM Specialist