Privacyreglement

    Handjehelpen vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens zorgvuldig te behandelen. Handjehelpen houdt zich daarom aan de AVG verordening. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in onze doelbinding.

    Iedereen die zich bij Handjehelpen aanmeldt, mag rekenen op bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit betekent dat medewerkers geheimhoudingsplicht hebben. Handjehelpen deelt de door u verstrekte persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij u hiervoor nadrukkelijk mondeling en/of schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

    Ten behoeve van de interne communicatie worden zogenoemde bezoekers-statistieken bijgehouden, die aangeven hoeveel mensen de website bekijken. Met behulp van deze informatie kan onder meer de kwaliteit hiervan worden verbeterd.