Klachten- en privacyreglement

  Klachten en geschillen

  Bent u niet tevreden over iets dat u binnen onze organisatie meemaakt? Bij spanningen en conflicten tussen vrijwilliger/stagiair en hulpvrager, tussen vrijwilliger/stagiair en beroepskracht of tussen vrijwilligers/stagiairs onderling, hanteert Handjehelpen een eenvoudige maar effectieve procedure. Uitgangspunt is dat eerst gepoogd wordt de klacht persoonlijk op te lossen. Met persoonlijk wordt bedoeld tussen de partijen onderling, altijd in samenspraak met de contactpersoon van Handjehelpen. Als dat niet lukt zal de klacht worden besproken met de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het onderzoek en de analyse van de klacht. Binnen een termijn van twee weken na indiening van de klacht neemt de directeur contact op met de melder hoe betreffende klacht wordt afgehandeld.

  Privacyreglement

  Handjehelpen vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens zorgvuldig te behandelen. Handjehelpen houdt zich daarom aan de AVG verordening. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in onze doelbinding.

  Iedereen die zich bij Handjehelpen aanmeldt, mag rekenen op bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit betekent dat medewerkers geheimhoudingsplicht hebben. Handjehelpen deelt de door u verstrekte persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij u hiervoor nadrukkelijk mondeling en/of schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

  Ten behoeve van de interne communicatie worden zogenoemde bezoekers-statistieken bijgehouden, die aangeven hoeveel mensen de website bekijken. Met behulp van deze informatie kan onder meer de kwaliteit hiervan worden verbeterd.