VOG

  Wij vinden het belangrijk dat ons vrijwilligerswerk veilig is. Daarom moet elke vrijwilliger of stagiair van Handjehelpen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen voordat hij/zij daadwerkelijk aan de slag gaat. Wij vragen de VOG voor je aan. Aan deze VOG zijn voor jou geen kosten verbonden. 

  Verzekeringen

  We willen natuurlijk niet dat je problemen krijgt als je tijdens je stage of vrijwilligerswerk schade veroorzaakt. Daarom hebben wij, aanvullend op je eigen verzekeringen twee verzekeringen afgesloten: een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering. Vrijwilligers en stagiairs die rijden in de auto van een hulpvrager zijn zonder getekend toestemmingsformulier niet verzekerd voor schade. 

  Vergoedingen

  Ons uitgangspunt is dat je geen kosten moet hoeven maken voor je vrijwilligerswerk. Daarom kun je in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld telefoon- of reiskosten). In plaats daarvan is het ook mogelijk een uurvergoeding (van € 1,- per uur met een maximum van 5 uur per dag) te ontvangen. Download hier een declaratieformulier voor vrijwilligers. 

  Privacybescherming

  Een vrijwilliger heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit betekent dat medewerkers van Handjehelpen geheimhoudingsplicht hebben. Zonder nadrukkelijke toestemming van de vrijwilliger is het niet toegestaan gegevens aan derden door te geven.