Scholingsagenda

  Bijeenkomst

  Annulering van alle scholingsbijeenkomsten

  25 maart 2020
  09.30 – 11.30 uur
  Pallas Athenedreef 12, 3561 PE Utrecht

  Tot 1 juni gaan al onze trainingen en bijeenkomsten vanwege de landelijke richtlijnen m.b.t. het Corona-virus niet door.

  Training

  Rouw en Verlies

  3 juni 2020
  9.15 uur inloop, 9.30 - 12.30 uur training
  De Tussenvoorziening // Elandplein 25, Utrecht

  Allemaal kennen wij het verlies: verlies van een dierbare, verlies van gezondheid, verlies van een toekomst die zo heel anders uitpakt dan gehoopt of verwacht…. En juist ook als vrijwilligers kom je verschillende vormen van verlies tegen bij je hulpvrager; verlies waarover wordt gerouwd. Wat kun je doen om hen zo goed mogelijk daarin te ondersteunen? In deze training leer je meer over verlies, rouw en handvatten om je hulpvrager goed te ondersteunen. 

  In 2020 biedt de Vrijwilligerscentrale Utrecht, in samenwerking met Gemeente Utrecht en het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU), - waar Handjehelpen onderdeel van is -, deze training diverse keren aan. De volgende datum is: 14 juli.

  Training

  Eenzaamheid signaleren & bespreekbaar maken

  4 juni 2020
  17.30 uur inloop met broodje, 18.00 - 21.00 uur training
  Bij de Vrijwilligerscentrale: Bemuurde Weerd OZ 3, Utrecht

  Eenzaamheid speelt overal in de bevolking en tegelijkertijd is het een onderwerp waarop een groot taboe rust. Wat doe je als je vermoedt dat je buurman of -vrouw, maatje, deelnemer of collega eenzaam is? Hoe herken je eenzaamheid en wat kan je doen? De training ‘Eenzaamheid signaleren’ gaat in op deze vragen en geeft handvatten om in actie te komen.

  In 2020 biedt de Vrijwilligerscentrale Utrecht, in samenwerking met Gemeente Utrecht en het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU), - waar Handjehelpen onderdeel van is -, deze training diverse keren aan. Op het aanmeldformulier vind je aanvullende informatie. De volgende training is op 1 juli.

  training

  Niet Aangeboren Hersenletsel

  5 juni 2020
  09.30 -15.30 uur
  Pallas Athenedreef 12, 3561 PE Utrecht

  Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft zichtbare en onzichtbare gevolgen. Deze training geeft inzicht in NAH en biedt stagiairs en vrijwilligers handvaten, suggesties en oplossingen in de omgang met hulpvragers met NAH.

  Training

  Communicatietraining voor vrijwilligers

  10 juni 2020
  2e dagdeel 17 juni. 9.15 uur inloop, 9.30 - 12.30 uur training
  locatie volgt nog

  Een training, bestaande uit 2 dagdelen (10 en 17 juni), waarin je van alles leert over je rol als vrijwilliger: over verschillende gesprekstechnieken die je kunt gebruiken in je vrijwilligerswerk en manieren hoe je je grenzen kunt aangeven zonder het contact met de ander te verliezen. 

  In 2020 biedt de Vrijwilligerscentrale Utrecht, in samenwerking met Gemeente Utrecht en het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU), - waar Handjehelpen onderdeel van is -, deze training diverse keren aan. De volgende training is op: 6 & 13 juli.

  Training

  Grenzen stellen

  11 juni 2020
  13.15 uur inloop, 13.30 - 16.30 uur training
  locatie volgt nog

  De kunst van het grenzen stellen en bewaken, is een kunst die we dagelijks beoefenen, maar waar we allemaal wel eens problemen mee hebben. Soms is het een situatie; soms een persoon; soms je eigen gemoedstoestand die er toe leidt dat je weer eens over je eigen grenzen gaat. Als vrijwilliger stel en bewaak je ook je grenzen, maar hoe doe je dat als je iemand ook graag wilt helpen? Wat is redelijk?

  In 2020 biedt de Vrijwilligerscentrale Utrecht, in samenwerking met Gemeente Utrecht en het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU), - waar Handjehelpen onderdeel van is -, deze training diverse keren aan. De volgende datum is: 2 juli.

  training

  Cultuursensitief werken

  24 juni 2020
  13.15 uur inloop, 13.30 - 16.30 uur training
  volgt nog

  Sommige cultuurverschillen zijn meteen zichtbaar, zoals kleding of eetgewoonten. Maar een belangrijk deel van een cultuur zit in waarden, normen of aannames. Cultuurverschillen kunnen leiden tot misverstanden en (voor)oordelen. Een groter bewustzijn van de eigen cultuur en kennis over diversiteit en cultuursensitief werken, kan zorgen voor een betere verstandhouding en minder onbegrip en frustratie. 

  Kom je in je vrijwilligerswerk mensen met andere culturele achtergronden tegen? Wil je graag meer kennis en vaardigheden opdoen over diversiteit en cultuursensitief werken? Meld je dan aan voor deze training.

  In 2020 biedt de Vrijwilligerscentrale Utrecht, in samenwerking met Gemeente Utrecht en het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU), - waar Handjehelpen onderdeel van is -, deze training diverse keren aan.